XXI KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROPSYCHOLOGICZNEGO
OSOBY DOKONUJĄCE REJESTRACJI PO 27.09.2018 ZOSTANĄ WPISANE NA LISTĘ REZERWOWĄ. INFORMACJE O ZAKWALIFIKOWANIU DO UDZIAŁU W KONGRESIE ZOSTANĄ PRZEKAZANE PAŃSTWU DROGĄ MAILOWĄ PO 15.10.2018.

dni
godzin
minut
sekund

until Conference Due Date

Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

przypadł nam w udziale zaszczyt organizacji XXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego! Dynamiczny rozwój neuronauk umożliwił łączenie się różnych dziedzin nauki, stworzył warunki do budowania nowej  wiedzy oraz doskonalenia  praktyki diagnostycznej i terapeutycznej. Tym razem zależy nam szczególnie na spotkaniu neuropsychologii i neurologopedii, pozwalającym ukazać  wspólne  obszary  badań z różnych perspektyw naukowego oglądu.

 

Referat Plenarny:

 Interface człowiek – maszyna: Interakcyjna Platforma Diagnozy i Terapii Poznawczej

Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
Prezes Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

 

   Zapraszamy do wspólnych rozważań w ramach następujących kręgów tematycznych:

  1. Od mózgu biologicznego do społecznego i kulturowego
  2. Mózg a język – neurobiologiczne uwarunkowania mowy
  3. Dwu- i wielojęzyczność a poznawanie świata
  4. Norma a zakłócenie/zaburzenie rozwoju
  5. Utrata możliwości porozumiewania się
  6. Diagnoza i terapia zaburzeń językowych i poznawczych
  7. Nowe technologie w diagnozie szczytowej (peak performance) i obniżonej rzeczywistej pracy mózgu (fMRI, PET, MEG QEEG, ERPs)
  8. Nowe technologie w neurostymulacji mózgu (rTMS, tDCS, neurofeedback)
  9. Tematy wolne

 

Podane zagadnienia mają jedynie wskazać ogólny zakres tematyki Kongresu. Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy zainteresowani są pogłębianiem wiedzy neurobiologicznej i śledzeniem jej wykorzystania w diagnozie i terapii.

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty.

Mózg
MózgMózgMózg

Organizatorzy

Client Client

Partnerzy

Client Client

Kongres jest objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa i Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Formularz kontaktowy

Aktualności

Zapraszamy na kongres,
który odbędzie się

30 listopada – 1 grudnia 2018 w Krakowie!